Wittenberg Schule is 'n skool wat trots is op sy hoë akademiese standaard. Getrou aan die skool se leuse "Ora et Labora", leer ons die kinders dat hulle d.m.v. harde werk en die geloof aan die Allerhoogste, suksesvol kan wees. Met ...

By Wittenberg Schule vorm sport 'n integrale deel van die kind se totale ontwikkeling. 'n Gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. Leerlinge word geleer dat sport nie net oor wen gaan nie, maar die gees waarbinne dit geskied. Een voordeel van 'n klei...

Kulturele aktiwiteite geniet 'n baie hoë prioriteit by Laerskool Wittenberg. Die entoesiastiese deelname van die leerlinge aan die verkillende aktiwiteite is opvallend. Leerlinge se selfvertroue word hier ontwikkel deurdat elke kind die moon...